Euro jest oficjalną walutą tzw. strefy Euro, do której należy 17 spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Estonia (najnowszy członek strefy, od 2011 r.), Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy.


Euro jest używane również w 11 państwach i terytoriach, które nie są członkami Unii (m.in. w Czarnogórze, Kosowie). Jedno Euro równe jest stu centom.

Euro
Euro (by eric85)

Unia walutowa

Wspólna waluta europejska została stworzona na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r., ustanawiającego Unię Walutową i Gospodarczą. O jednolitym środku płatniczym w ramach wspólnoty myślano już jednak wcześniej (w 1986 r. utworzono nawet walutę zwaną ECU). Nazwa „Euro” została przyjęta w 1995 r. Walutę wprowadzono do użytku w transakcjach bezgotówkowych w 1999 r., natomiast do obrotu gotówkowego – w 2002 r. Do unii walutowej przystąpiło wówczas 12 państw.

Aby wejść do strefy Euro dane państwo musi spełniać określone kryteria, zwane kryteriami konwergencji (m.in. niska stopa inflacji, niewielki deficyt budżetowy).

Te same banknoty, różny bilon

Wzór banknotów Euro jest jednolity dla wszystkich członków unii walutowej. Banknoty są drukowane w kilkunastu drukarniach, nadzorowanych przez Europejski Bank Centralny. W użyciu są następujące nominały: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, a także rzadkie 200 € oraz 500 €. Każdy banknot Euro ma inny kolor i przedstawia jeden z charakterystycznych dla Europy motywów architektonicznych. Co ważne, żadna z zaprezentowanych budowli nie jest prawdziwa, aby nie wywoływać sporów pomiędzy poszczególnymi krajami o to, co ma się znaleźć na banknotach. 
W przeciwieństwie do banknotów, monety pochodzą z mennic państw członkowskich. Odpowiednie nominały bite w poszczególnych krajach mają identyczną wielkość i są wykonane z jednakowych materiałów. Mają również identyczne awersy. Rewersy natomiast to tzw. strony narodowe i różnią się od siebie (nie zmienia to faktu, że są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy Euro, niezależnie od państwa, które je wybiło). Nominały monet są następujące: 1 cent, 2 centy, 5 centów, 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 € i 2€.

Euro
Euro (by v_hujer)


Zabezpieczenie z każdej strony

Banknoty Euro posiadają 12 różnego rodzaju zabezpieczeń. Należą do nich m.in.: znak wodny umieszczony po lewej stronie banknotu, wtopiony w banknot pasek zabezpieczający, mikrodruk, czy też hologram w formie paska (5, 10, 20 €) bądź łatki (50, 100, 200, 500 €), znajdujący się po prawej stronie banknotu, zawierający mikroperforację (trzymając banknot pod światło możemy zobaczyć perforację hologramu w kształcie symbolu €). Nazwa Banku Centralnego drukowana jest drukiem wypukłym. Nominały 5, 10 i 20 € posiadają ponadto paski z nadrukiem zmiennym optycznie, natomiast do druku wyższych nominałów stosuje się atrament zmieniający kolor. Banknoty Euro wykazują również właściwości magnetyczne.